ARYKA IN-WEST a.s.

NOVINKY

  • Zpětný odběr vysloužilých baterií/akumulátorů.
  • Vyhlašujeme konkurz na pozici Servisní technik pro středisko Praha
více...

Elektrická požární signalizace (EPS)

Tento systém byl vytvořen pro včasné zachycení vznikajícího požáru, akustickou (nebo optickou) signalizaci, upozorňující obsluhu, případně hasiče, na vznikající požár. Systém se skládá z ústředny, čidel a detektorů různého typu podle prostředí, akustických, optických či jiných signalizačních prvků. Dnes se tento systém často doplňuje o samozhášecí systémy – zejména v administrativních a veřejných budovách. Zajišťujeme i čidla speciální – výšky hladiny vody, koncentrace plynu, realizovali jsme i dodávky do prostředí s nebezpečím výbuchu.

 Naši odborní pracovníci zajistí školení pro uživatele. Provádíme pravidelné prohlídky a vystavujeme zprávy v souladu s vyhláškou MV 246/2001.

Systém EPS zaintegrujeme do grafického sytému pro komfortnější a jednodušší obsluhu, zrealizujeme připojení na centrální pult Hasičského záchranného sboru.

Dodáváme systémy firem ESSER, Tyco Fire, Schrack Seconet, Siemens, Lites, Hilti, UTC Fire&Security, Bosch, Wagner - OxyReduct, Labor Strauss, Apollo, Kidde Fire Protection.