ARYKA IN-WEST a.s.

NOVINKY

  • Zpětný odběr vysloužilých baterií/akumulátorů.
  • Navázali jsme spolupráci se SOŠ a SOU v Kutné Hoře.
více...

ISO

 

Certifikace 

Jedním z primárních a nejdůležitějších cílů společnosti ARYKA IN WEST a.s. je trvalá spokojenost našich zákazníků, kterou je možné zajistit pouze poskytováním kvalitních služeb na nejvyšší úrovni. 

Abychom docílili požadované kvality, rozhodli jsme se v roce 2006 zavést v naší společnosti pravidla ISO 9001, která zajistí přehled, pořádek a standardní postupy dovnitř společnosti stejně jako směrem k našim klientům. 

Po roce nelehké práce a úsilí celé společnosti se nám podařilo před koncem roku 2007 standardy ISO zavést a certifikovat naší společnost na ISO 9001

Certifikační audit prováděla rakouská společnost Quality Austria a získali jsme právo užívat certifikát systému řízení jakosti dle ISO 9001 s mezinárodní platností.

V roce 2011 jsme úspěšně a bez připomínek prošli recertifikačním auditem, který prováděla společnost LL-C (Certification) již podle úprav normy z roku 2008.

V lednu 2014 Aryka úspěšně obhájila certifikaci systému řízení společnosti dle ISO 9001, získala certifikaci environmentální politiky  dle ISO 14001 a certifikaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001

Posledním úspěchem v této oblasti je certifikace dle ISO 27001 - Systémy managementu bezpečnosti informací.

             strategie-page-001.jpg                       zlatý-page-001.jpg