ARYKA IN-WEST a.s.

NOVINKY

  • Zpětný odběr vysloužilých baterií/akumulátorů.
  • Navázali jsme spolupráci se SOŠ a SOU v Kutné Hoře.
více...

Technologie a systémy

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

Systém detekuje narušení střeženého objektu /prostoru nežádoucí osobou. Zabezpečíme Vám, kanceláře, administrativní prostory, výrobní haly, speciální prostory se zvláštními bezpečnostními režimy (bankovní domy, nemocnice, letiště…) – vše velmi vkusně a s citem pro detail – bezpečnostní prvky nebudou působit rušivě v moderním interiéru, ani v památkově chráněném objektu. Perimetrická ochrana rozsáhlých areálů (letiště Praha, fotovoltaické elektrárny..)

více...

Elektrická požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace (EPS)

Tento systém byl vytvořen pro včasné zachycení vznikajícího požáru, akustickou (nebo optickou) signalizaci, upozorňující obsluhu, případně hasiče, na vznikající požár. Systém se skládá z ústředny, čidel a detektorů různého typu podle prostředí, akustických, optických či jiných signalizačních prvků. Dnes se tento systém často doplňuje o samozhášecí systémy – zejména v administrativních a veřejných budovách. Zajišťujeme i čidla speciální – výšky hladiny vody, koncentrace plynu, realizovali jsme i dodávky do prostředí s nebezpečím výbuchu.

více...

Uzavřený kamerový systém (CCTV)

Uzavřený kamerový systém (CCTV)

Z hlediska zajištění bezpečnosti je kamerový systém, který navíc obsahuje nahrávací zařízení s pamětí, velmi moderní a praktický. Rychlé vyhledávání v archivních záznamech je pohodlné a jednoduché, monitory s vysokou zobrazovací schopností ve spojení s kvalitními kamerami, zajistí nepřehlédnutí podstatných detailů. Navrhneme a dodáme špičkové vybavení pracoviště pro dohled a zpracování obrazu. Kromě tradičních analogových řešení jsou dnes velmi žádané IP kamerové systémy a v případě potřeby navrhneme i bezdrátový přenos signálu.

více...

Systém kontroly přístupu (ACC)

Systém kontroly přístupu (ACC)

Systém kontroly vstupu představuje nejen řešení z hlediska řízení oprávněného vstupu osob, nebo vjezdu automobilů, ale systém lze také elegantně propojit na systém evidence docházky a mzdový systém s případným modulem stravování. Moderní kontaktní či bezkontaktní čtečky docházkových terminálů jsou dnes již běžným vybavením objektů.

více...

Evakuační rozhlas, Systém veřejného ozvučení

Evakuační rozhlas, Systém veřejného ozvučení

Podle nových předpisů a norem musí být každá nově postavená administrativní budova vybavena evakuačním rozhlasem, v návaznosti na systém EPS. Veřejné ozvučení pak umožní komerční a provozní hlášení, ale i ozvučení měst a obcí. Zajistíme kompletní implementaci do objektu i systémů, včetně automatizace hlášení.

více...

Prostředky fyzické bezpečnosti - turnikety, závory

Součástí systému kontroly vstupu, nebo elektronického zabezpečovacího systému je také dodání turniketů, branek, závor, specializovaných bezpečnostních dveří, skleněných bariér, interlokových propustí pro průmyslové využití i pro instalaci v interiérech, které nabízejí účinnou fyzickou ochranu před vloupáním útokem či jiným neoprávněným vstupem či vjezdem a zajistí oddělení nežádoucích osob od zabezpečovaného prostoru.

více...

Perimetrická ochrana objektu

Perimetrická ochrana objektu

Obvodová ochrana objektu – nejčastěji na plotě rozsáhlejších areálů je systém sestávající z prostředků fyzické ochrany, případně perimetrických radarů doplněný o kamery, infrazávory, digitální bariéry, infrapasivní či mikrovlnná čidla na plot. Dnešní moderní prvky jsou velmi dobře odolné proti planým poplachům.

více...

Strukturovaná kabeláž a další elektronizace

Strukturovaná kabeláž a další elektronizace

Strukturovaná kabeláž, STA – společné televizní antény, SAT – satelitní příjem, domácí telefon a video intercom, ISDN, MaR – vše, čím jsou dnešní moderní budovy a interiéry standardně vybavené. Spolupracujeme s firmou Honeywell, Johnson Control.

více...

Systémová nadstavba – integrační software

Systémová nadstavba – integrační software

Samozřejmostí moderních řešení je také integrování všech bezpečnostních systémů do jednoho celku, který zajistí komfortní ovládání a poskytne přehledný aktuální obraz o dění ve sledovaném objektu. V této oblasti úzce spolupracujeme se slovenskou společností Gamanet s.r.o., a jsme systémovým integrátorem software C4, který umožní ovládání všech systémů z jednoho místa, názorné zobrazení a efektivní kompaktní řešení.

více...

Rozpoznávání registračních značek vozidel

Rozpoznávání registračních značek vozidel

NUMBER OK - systém automatického rozpoznávání registračních vozidel, který umožňuje bezobslužné ovládání vjezdových a výjezdových závor, evidenci projíždějících vozidel, automatický výpočet délky doby parkování. Systém spolupracuje téměř s libovolnými IP kamerami a také přímo s některými záznamovými DVR zařízeními. Součástí systému může být i systémový ovládací modul pro snímání stavu fotobuněk nebo zemních smyček a také pro ovládání závor.

více...