ARYKA IN-WEST a.s.

NOVINKY

  • Koná se řádná valná hromada společnosti ARYKA IN-WEST a.s.
  • Zpětný odběr vysloužilých baterií/akumulátorů.
více...

Elektrická požární signalizace (EPS)

Tento systém byl vytvořen pro včasné zachycení vznikajícího požáru, akustickou (nebo optickou) signalizaci, upozorňující obsluhu, případně hasiče, na vznikající požár. Systém se skládá z ústředny, čidel a detektorů různého typu podle prostředí, akustických, optických či jiných signalizačních prvků. Dnes se tento systém často doplňuje o samozhášecí systémy – zejména v administrativních a veřejných budovách. Zajišťujeme i čidla speciální – výšky hladiny vody, koncentrace plynu, realizovali jsme i dodávky do prostředí s nebezpečím výbuchu.

 Naši odborní pracovníci zajistí školení pro uživatele. Provádíme pravidelné prohlídky a vystavujeme zprávy v souladu s vyhláškou MV 246/2001.

Systém EPS zaintegrujeme do grafického sytému pro komfortnější a jednodušší obsluhu, zrealizujeme připojení na centrální pult Hasičského záchranného sboru.

Dodáváme systémy firem ESSER, Tyco Fire, Schrack Seconet, Siemens, Lites, Hilti, UTC Fire&Security, Bosch, Wagner - OxyReduct, Labor Strauss, Apollo, Kidde Fire Protection.